Обява за военна служба по МЗ № OX-29 от 13.01.2020 г. за НГЧ-КВС