Обява по МЗ № ОХ-250 от 16.03.2020 г. за СКС-КВС

Обява по МЗ № ОХ-250 от 16.03.2020 г. за СКС-КВС