Обява по МЗ № OX-620 от 06.08.2020 г. за СКИС-КВС

Обява по МЗ № OX-620 от 06.08.2020 г. за СКИС-КВС