Проект на Наредба за реда за създаване, организацията и дейността на клубовете за пенсионери на територията на Община Котел

Документация:
Проект на Наредба за реда за създаване, организацията и дейността на клубовете за пенсионери на територията на Община Котел