Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини

Документация:
Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Котел