Проект за изменение на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Котел

Документация:
Проект за изменение на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Котел