Община Котел е в процес на изготвяне на План за интегрирано развитие на община Котел (ПИРО) за периода 2021-2027 г., съгласно Закона за регионалното развитие.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 Община Котел е в процес на изготвяне на План за интегрирано развитие на община Котел (ПИРО) за периода 2021-2027 г., съгласно Закона за регионалното развитие. Този план определя основните приоритети за развитието на общината в следващия седемгодишен програмен период. Планът за интегрирано развитие на община Котел (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране със средства от общинския бюджет, европейски и други източници.

Вашето участие в разработването на стратегическия документ е важно за нас за да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на община Котел и населените места на нейна територия, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране.

Ето защо, Ви молим, да отделите няколко минути за попълване на настоящата анкета.

Надяваме се, че ще проявите активност и ще станете част и от последващите обществени обсъждания.

Благодарим Ви за заинтересоваността и съпричастността!

Нека покажем, че духът на възрожденски Котел е жив!

Анкетата е достъпна на следния интернет адрес: https://www.surveyrock.com/ts/75QAWO

С уважение,

КОСТА КАРАНАШЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ