Избори за Европейски парламент 2019

Чрез сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството можете:  

– да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;

– да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път – услугата е достъпна след идентификация с електронен подпис.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/


» Заповед № РД-13-159
Публикувано на 21.05.2019, 09:47 ч.

» Списък заличени
Публикувано на 15.05.2019, 14:47 ч.

» Заповед за забрана на продажбата на спиртни напитки
Публикувано на 15.05.2019, 14:42 ч.

» Дежурни служители на 11 и 18 май 2019 г.
Публикувано на 10.05.2019, 15:05 ч.

» Заповед агитационни материали

» Избирателен списък част II
Публикувано на 24.04.2019, 13:55 ч.

» Заповед № РД-13-101 гр. Котел / 12.04.2019 г.
Публикувано на 15.04.2019, 13:03 ч.

» Уведомление
Публикувано на 12.04.2019, 16:45 ч.

» Списъци за обявяване
Публикувано на 12.04.2019, 09:04 ч.

» Заповед № РД-13-94 гр. Котел / 08.04.2019 година
Публикувано на 08.04.2019, 13:46 ч.

» Заповед за образуване на избирателни секции
Публикувано на 04.04.2019, 08:30 ч.