Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2018

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2017

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2016

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.