Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти

Публичен регистър на разпоредителните сделки за 2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020г. 15:05ч.

Публичен регистър на разпоредителните сделки за 2019 г.

Публикувано на: 02.01.2020г. 17:15ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2018

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2017

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ ПО ЗОС 2016

Публикувано на: 03.12.2019г. 16:55ч.