„Предоставяне на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица – Компонент 3”

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ  КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗНОСВАЧ“ 

Трите имена на кандидата Адрес
1. Митко Димков Стефанов с. Мокрен, ул. „Одрин“ № 13
2. Тензиле Алиева Махмудова С. Филаретово, ул. „Г. Димитров“ № 23
3. Севджан Ахмедова Асанова С. Соколарци
4. ЗилхаНазифоваДурасова С. Малко село
5. Христо Митев Митев С. Пъдарево, ул. „Възраждане“ № 9
6. Садифе ФедаловаГазиева С. Кипилово, ул.“Х. Димитър“ №3
7. Ремзие Хасанова Юмерчаушева С. Тича, ул. „Димитър Караниколов“ № 23
8. Цонка Динкова Чочева С. Кипилово, ул. „Хаджи Димитър“ № 3
9. Петя Андреева Асенова Гр. Котел, ул. Горски пътник“ №21
10. Мария Божилова Илиева Гр. Котел, ул.“Акад. Мих. Арнаудов“ №1
11. Ваня Савова Русинова Гр. Котел, ул.“Ивайло“ № 4
12. Стойно Атанасов Рандев С. Градец,  ул. „Синец“ №1
13. Стефка ВесковаХъндърчева С. Градец,  ул. „Христо Драгинов“ №3
14. Иванка Иванова Михайлова С. Градец,  ул. „Червеноармейска“ №1

 Приложени документи:

Публикувано на: 24.04.2020г. 16:00ч.