Доставка и монтаж на 4 броя автоматични мобилни инсталации за подготовка и филтриране на питейната вода в с.Кипилово, с.Тича, с.Пъдарево и с.Жеравна, община Котел

Доклад от проведени пазарни консултации

Публикувано на: 16.10.2019г. 14:00ч.