Консултантски услуги – управление на проект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел

Протокол

Публикувано на 13.06.2018 в 14:35ч.