Изграждане на SCADA система на ПСПВ – Котел

Покана за пазарни консултации

Публикувано на 16.08.2018 в 16:15ч.

Техническо задание и количествени сметки:

Публикувано на 16.08.2018 в 16:15ч.

Протокол:

Публикувано на 05.09.2018 в 16:57ч.