Обновяване на централен градски площад Възраждане, гр. Котел и прилежащи пешеходни зони

Покана за пазарни консултации

Публикувано на 03.07.2018 в 14:18ч.

Инвестиционни проекти:

Публикувано на 03.07.2018 в 14:20ч.

Количествени сметки:

Публикувано на 03.07.2018 в 14:23ч.

Протокол:

Публикувано на 10.07.2018 в 14:45ч.