Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Покана за пазарни консултации

Публикувано на 02.07.2018 в 14:40ч.

Инвестиционни проекти:

Публикувано на 02.07.2018 в 14:42ч.

Количествени сметки:

Публикувано на 02.07.2018 в 14:44ч.

Протокол:

Публикувано на 10.07.2018 в 14:45ч.