Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на централен площад „Възраждане“, прилежащи пешеходни зони и съоръжения към тях, гр. Котел

Документи:

  1. Покана за пазарни консултации 
  2. Приложение 2 – Количествена сметка 
  3. Приложение 3 – Образец на оферта
  4. Приложение 4 – Инвестиционен проект

Срокът за получаване на индикативни оферти се удължава до 7-ми декември 2022г.