Изяви – 2020г.

Кръжочната дейност в ЦПЛР-Котел е свързана с подготовката и изявата на децата в различни конкурси ,календарни празници, фестивали, събори през 2020 г. Поради създалата се обстановка, свързана с COVID-19,групите са
работили присъствено от януари до март ,октомври и част от ноември. ова предполага занижен брой часове и участия в отделни мероприятия.
м. март 2020 г.                                                                                                          участват:
-3 март-национален празник на България                                                       сценични състави
-Общински конкурс “Сезони Котел-етап Пролет”                                         кръжок по рисуване
-Национален конкурс”  Возкресение  Христово”-Бургас                            кръжок по рисуване
-Училищен конкурс “Портрет на Раковски-патрон на                                 кръжок по рисуване
моето училище”.
-сценка по повод 8 март-“Нова приказка”                                                       школа по кукловодство
м .април
“Цветна плетеница”-международен ONLINE                                                 състав тамбури
фолклорен фестивал                                                                                               фолклорна група “Празници”
м. октомври
“Сцена под сините камъни”-Сливен                                                                  “Божура”-ТГ “Арлекино”
театрален конкурс
Общински конкурс” Сезони”-етап “Есен”                                                         кръжок по рисуване
                                                                                   НАГРАДИ:
                                                                   “Сезони”            III награда-Дарина Радкова
                                                                                                  II  награда – Атакан Ибрямов
                                                                   
         “Сцена под сините камъни”-Сливен      Специалната награда на журито за “Божура”-ТГ “Арлекино”