Величка Съботинова, Фана Събева Гагова и Петя Събева изтъкаха тези пана и торби в Общинска библиотека “Петър Матеев” – гр. Котел

Величка Съботинова, Фана Събева Гагова и Петя Събева изтъкаха тези пана и торни в Общинска библиотека “Петър Матеев” – гр. Котел.

Във връзка с честването на 200 годишнината на рождението на Георги Стойков Раковски, която ще се навърши на 14 Април 2021 година.