Открита бе благотворителна изложба посветена на Трифон Леров, директор на ССХУ за ПИ “Д-р Петър Берон”

Трифон ЛевровНа 28 май в Исторически музей – Котел се проведе откриването на благотворителна изложба посветена на Трифон Леров директор на ССХУ за ПИ “Д-р Петър Берон”, Котел.

Изложбата беше организирана от общ. Котел, Исторически музей – Котел, Художествена галерия “Жорж Папапазов” – Ямбол и Художествена галерия “Иван Колев” – с. Кабиле. Сред гостите на изложбата бяха г-н Коста Каранашев, кмет на общ. Котел, преподаватели, ученици и приятели на Трифон Леров. Слово за човека, твореца и директора на СХУУ за ПИ “Д-р Петър Берон”, Котел произнесе Веселина Александрова – бивш преподавател.

Сред авторите който взеха участие в изложбата са Веселина Александрова, Илиян Ангелов, Марчо Русев, Радкостина Колева, Любен Джибеков. Със събраните средства от изложбата ще се постави възпоменателна плоча и релеф в родния град на Трифон Леров, Ямбол.