Заповед РД-19-230 от 20.07.2022 временни противоепидемични мерки на територията на област Сливен