В Котел ще се проведе курс на тема: „Архитектурна документация на традиционната дървена архитектура“

От 31 август до 10 септември в Котел ще се проведе обучителен курс за чуждестранни специалисти в сферата на архитектурата на тема: „Архитектурна документация на традиционната дървена архитектура“. Инициативата е на Сдружение “Мещра-традиционни знания и занаяти”, European Heritage Volunteers и УАСГ.

Съгласно проведени разговори между Община Котел и организаторите на инициативата през месеците март-април 2021 г., Общината се ангажира да сформира екипи по почистване и обезопасяване на обекта и околните пространства, за да улесни  архитектурното обследване на сградите. Да осигури транспорт на участниците до селата Медвен и Жеравна и да предостави на разположение конферентна зала за презентиране на резултатите от извършените дейности.

Подробната документация, която ще се изготви, ще послужи като основа за бъдещи аварийни ремонти и консервационни интервенции на Козичковите къщи, които са били традиционен жилищен комплекс, обявен за паметник на културата, с цел да се запази автентичността им и едновременно с това да се превърне в оживено работно пространство за местни занаятчии.