На 87 годишна възраст ни напусна голямата Татяна Лолова

Напусна ни един голям артист, артист с широк диапазон от комедийно-сатирични роли, които трудно се забравят. Напусна ни човек, с такава душа, усмивка и харизма, които винаги се забелязват и въздействат.

Татяна Лолова произхождаше от един от най-големите медвенски родове и се гордееше с това.

Ще пазим скъп спомен за тази велика актриса с корени от нашия край!

Поклон пред светлата ѝ памет!