Комисия с председател заместник-кмета Шериф Куванджъ инспектира водните обекти на територията на община Котел

Петчленна комисия, председателствана от заместник-кмета на Община Котел Шериф Куванджъ, посети всички водни обекти на територията на Община Котел, за да констатира тяхната обезопасеност. Комисията беше съставена от служители на общ. Котел и представители на  РУ на МВР-Котел, РЗИ и БЧК.

Два от обектите, които комисията обходи са в Котел, а останалите са край по-малките населени места в общината – Пъдарево, Мокрен, Медвен, Жеравна, Филаретово, Градец, Братан, Орлово, Топузево, Соколарци, Остра Могила и Ябланово.

Сред общите констатации са тези, че всички водоеми са обезопасени и обозначени с табели „Къпането забранено“, нивото им е в нормите за сезона и няма предпоставки те да доведат до извънредни ситуации. Водоемите в северната част на общината се използват предимно за водопой на животни,  като част от тях не са в обичайния си обем за този сезон.

През последните години са взети мерки за поддържането на язовирните стени, преливниците и изпускателните кранове на всички водни обеми на територията на общината и към момента няма данни за нарушения по тях, съобщиха от общинското ръководство.

Със Заповед на кмета на община Котел Коста Каранашев, на всички кметове на кметства от гореспоменатите населени места се възлага през целия пролетно-летен сезон на 2022 г. да осъществят постоянен контрол относно обезопасяването на съответните водни площи и поддържането им в изправност.

След инспекцията на водоемите в общината, представителите на Община Котел посетиха обекти в с. Остра могила и с. Тича. В землището на с. Остра могила се инспектира възстановен мост, пропаднал през зимните месеци, а в с. Тича напредъка по обновяването на площадното пространство.