СУОР- Котел с благодарност към кмета г-н Коста Каранашев

Екипът на социалната услуга „Общностна работа“ в Котел изказа своята благодарност към кмета на Община Котел г-н Коста Каранашев за съдействието, което той е оказал при реализирането на програмата има за семейно планиране.

По нея към момента са обхванати 15 жени от селата Градец и Пъдарево. На тях през идната седмица ще им бъде осигурен безплатен преглед-консултация и поставяне на спирала от лекар специалист „акушер-гинеколог“.

Методът на работа по новата методика на СУОР дава по-широки  възможности за прилагане на повече социални услуги. При анализ на нуждите на хората от уязвимата общност, мобилният екип стига до заключението, че все по- голяма част от населението се нуждае от социална подкрепа, която той се старае да осигури. Дейностите, които екипът извършва са: застъпничество, консултиране, посредничество и информираност.

До момента са изготвени пет програми, които са успешно реализирани и добре работещи в общността, а най-добри резултати дава именно програмата: „Семейно планиране“.

От екипа на социалната услуга в Котел съобщават, че през ноември месец   стартира и програмата: „Ранни бракове“, която ще бъде реализирана в с. Градец. Чрез нея мобилният екип има за цел да обхване повече деца на възраст между 12-17 години, които да запознае с вредите от ранния брак и ранното забременяване. Информация ще бъде предоставена и затова на каква възраст е добре един човек да създаде семейство, както и ползите от образование. „Работата на терен ни позволява да се докоснем до ежедневните проблеми на жителите в община Котел. Ние имаме поглед от първо лице за това от какво се нуждаят хората и се стремим да разрешим проблемите им. До момента със съвместни действия и усилия успешно съдействаме на всеки, който е пожелал да ползва услуги по проект: „Европейска гаранция за детето“, посочват още от екипа.

От 2021 година Община Котел е една от седемте пилотни общини в България, които са включени в изпълнението на проекта: „Европейска гаранция за детето“. Той е финансиран от ЕС и се реализира по инициатива на Европейската комисия, в партньорство с регионалния офис на УНИЦЕФ – България.

Основната цел на проекта е да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим. Крайната цел на проекта е прогресивно осъществяване на правата на децата в Европа.

В община Котел, проектът обхваща четири населени места: гр. Котел и селата  Градец, Мокрен и Пъдарево. По него е назначен мобилен екип, който включва: социален работник, социален сътрудник с насоченост „Здравеопазване“ и социален сътрудник с насоченост „Образование“. През периода от стартирането на проекта до настоящия момент мобилният екип на СУОР-Котел (социална услуга „Общностна работа“) е обхванал 170 семейства от уязвимите групи, живеещи на територията на изброените населени места от общината.