Центърът в Котел вече е уеднаквен и се води Общински административно-архитектурен комплекс

По идея на кмета на община Котел – Коста Каранашев, за улеснение не само на гражданите, но и на гостите на Котел, местната администрация уеднакви стилово и цветово общинските сгради, разположени на центъра в Котел. Така  той се обособи и се превърна в административно-архитектурен комплекс.

Тази идея на кмета стана възможна благодарение на реализиран проект между Община Котел и Държавен фонд „Земеделие”. Той е с наименование: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност” и е по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Общият бюджет на проекта е на стойност малко над  1 млн. лв.

На основните две сгради, в които се помещава Община Котел се повиши енергийната ефективност, извърши се ремонт на покривите и подмяна на отоплителната инсталация и инсталиране на високоефективна термопомпена система. По този начин помещенията в сградите през лятото са прохладни, а през зимата – отоплени.

С реализирането на проекта, местната администрация продължава да изпълнява програмата си за обновяване и съживяване на важни сгради, които са част от историята на града, но по една или друга причина са стояли затворени или дълго неизползвани.

Кметът и екипа му, успяха да привлекат партньори, чрез които да съживят за нов живот сгради като тези на бившето УТР, на родилното отделение, на БНБ, а съвсем скоро и на Младежкия дом.