Котленската библиотека обнови фонда си от книги

Общинската библиотека „Петър Матеев“ в Котел зарадва читателите си със стотици нови книги, след като през настоящата година спечели за трети път проект на Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.

360 книги от 47 издателства са новите заглавия в библиотечния фонд. От тях 112 са на български автори, 248 на чужди и 45 детски книжки. Общата стойност на получените книги е за близо 4700 лева.

Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции да активизира интереса към книгата и четенето.

Набавената литература допълнително обогатява библиотечните колекции за деца и възрастни, а новите заглавия подпомогнат библиотечния екип в усилията му за набавяне на литература, която да е достъпна за повече нови читатели, както и за насърчаването на четенето сред най-малките.