Дарения на книги получи котленската библиотека

Дни преди началото на новата учебна година, общинска библиотека „Петър Матеев“ получи две ценни дарения на книги. Те включват 6-томна поредица,   проследяваща творчеството на Димитър Чорбаджийски, по известен като Чудомир, на издателство „Абагар“ и фондация „Чудомир“ и две книги (по 3 бр. от всяка) на котленеца Руси Стефанов Русев – „Котел – Крепост в Балкана“ и „Деветдесет дни завой“, които са на издателство „Изток-Запад“.

Богатата поредицата за Чудомир е дарение от котленката Стефка Райнова. Тя  обхваща 188 стихотворения, 311 разказа, 50 спомена и 500 рисунки дело на автора. Книгите на Руси Русев пък са посветени на Котел и на професионалното развитие на автора в кабинета на Иван Багрянов,  в периода 1 юни – 1 септември 1944 г. Дарението е направено от снахата на Русев –  доц. д-р Бинка Попова – Русева, носител на почетния знак „Лекар на годината“ за 2013 година.

За подпомагането и обогатяването на библиотечния фонд Общинска библиотека „Петър Матеев“ изказва своята благодарност към дарителите и съобщава, че от днес, книжните издания са на разположение на читателите на библиотеката.