По повод 150 години от създаване на НЧ „Съгласие напредък 1870” – изложба на картички за работата през цялата 2020 година.

По повод 150 години от създаване на НЧ „Съгласие напредък 1870”, кръжок творческо обединение „Дарования” при Читалище „Съгласие-Напредък 1870” и Общинска библиотека „Петър Матеев” – гр. Котел, представиха изложба на картички за работата през цялата 2020 година.