Община Котел и Читалище ”Съгласие – Напредък 1870” гр. Котел Ви канят на национален детски конкурс “Фолклорна огърлица”

ОБЩИНА КОТЕЛ И ЧИТАЛИЩЕ ”СЪГЛАСИЕ – НАПРЕДЪК 1870” гр. КОТЕЛ ВИ КАНЯТ НА НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ФОЛКЛОРНА ОГЪРЛИЦА” на 29.04.2017г.

 

 

ЗА ПЕВЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ И ТАНЦЬОРИ ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ

ОРГАНИЗАТОРИ:
– Община Котел
– Читалище „Съгласие – Напредък 1870” гр. Котел

ЦЕЛ:
Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор.
Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Право на участие имат деца до 14 години:
– индивидуални изпълнители /певци и инструменталисти/
– танцови колективи
– вокални групи и хорови състави
– групи за детски изворен и обработен фолклор

Музикалният съпровод на участниците е по тяхно желание.
Организаторите имат възможност да осигурят музикален съпровод на акордеон /с предварителна заявка и заплащане на място/.

Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес в срок до 24.04. 2017 г.
Редът за явяване се определя от организаторите.
Графикът се съставя предварително.
За деня и часа на Вашето явяване може да се уведомите 3 / три дни/ преди конкурса.

Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
29.04. 2017г. в читалищен дом гр. Котел.

РЕГЛАМЕНТ:
1. Индивидуалните изпълнители /певци и инструменталисти/ участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.
Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от района от който е участника.
2. Танцовите колективи участват с две изпълнения с общо времетраене до15 мин.
3. Вокалните групи и състави представят две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.
4. Групите за детски изворен и обработен фолклор /ГДИОФ/ представят обичаи или фолклорни хора с времетраене до 15 мин.- по избор.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:
Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти – преподаватели и фолклористи.

Индивидуалните изпълнители ще бъдат разделени на две възрастови групи:
първа група до 10 години
втора група от 10 до 14 години
Ще бъдат раздадени:
– по една първа ,втора и трета награда за всяка категория и възрастова група
– специални и поощрителни награди
Всеки изпълнител получава грамота за участие.

ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
Читалище „Съгласие – Напредък 1870”
пл. ”Възраждане” 4
гр. Котел – 8970
или на e-mail: [email protected]

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
тел. 0876100764 /Мария Райчева/

Заявка за участие