Честване на 3 март – Национален празник на България