На 25 – ти ноември се проведе последното за тази година обучение в Общинска Библиотека

На 25 – ти ноември се проведе последното за тази година обучение в Общинска Библиотека с ръководител Величка Съботинова на учениците Лиляна Димитрова, Ралица Димитрова, Катя Димитрова и Сиана Асенова от 5 клас от НУФИ „Филип Кутев”- гр. Котел