Изложба от рисунки посветени на 145 години от Априлското въстание

За 20 април 2021г. децата от кръжок Творческо обединение „Дарования” към  НЧ „Съгласие – Напредък 1870”

и Общинска библиотека „Петър Матеев”, представиха изложба от рисунки посветени на 145 години от Априлското въстание.