Общинско Радио “Котел”

Общинско Радио „Котел“

Адрес:8970 Град Котел, общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Петър Матеев 3”
Тел: 045 342 249
ел. поща: [email protected]


Съвет за електронни медии:

Адрес: гр. София, бул. „Шипненски проход 69“
Тел:    02/970 88 10
02/970 88 13
Факс: 02/973 37 69
E-mail: [email protected] / www.cem.bg