Народни читалища

Народно читалище „Съгласие – Напредък 1870” – гр. Котел

Читалище “Съгласие-Напредък 1870 е създадено през 1870 година. Основната му цел е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да разкрива творческите способности и да задоволява културните потребности на хората.

гр. Котел – пощенски код 8970
област Сливен
пл. „Възраждане„ № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Паруш Неделчев – тел. 0878 40 10 52
Секретар: Мария Райчева – 0876 10 07 64 Email: [email protected]

В момента работят следните творчески колективи:
1. Детски танцов състав
2. Битов Хор
3. Детска вокална група
4. Театрален колектив
5. Кръжок: „Народната памет разказва”
6. Творческо обединение -„Традиции”
7. Група на стари градски песни „Балкански полъх”

Читалището е организатор на ежегоден Национален конкурс за деца до 14 години – „Фолклорна огърлица”.

Народно читалище „Надежда 1869“ – с. Градец

с. Градец – пощенски код 8990
общ. Котел
ул. Димитър Ганев № 44
Е-mail: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Димитров – тел. 0882 48 65 56
Секретар: Светла Вълкова – тел. 045 44 50 20

Действащи състави:
1. Детски танцов състав „Самодейче“
2. Детска певческа група
3. Певческа група за стари градски и други песни „Здравец“
4. Детска група „Лазарче“
5. Мъжка Коледарска група
6. Детска група за индийски танци

Първото селско читалище в страната създадено през 1869 г.
Към читалището има библиотека с 13 230 тома.

Народно читалище „Единство 1870” – с. Жеравна
с. Жеравна- пощенски код: 8988
общ. Котел

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веска Куцарова – тел. 0894936247
Секретар: Георги Таков – тел. 0878236643
Е-mail: [email protected]

Действащ състав за народни танци – „Жеравненци”
Певческа група за автентичен фолклор

Към читалището има библиотека с 10 550 тома.

Народно читалище „Просвета 1870” – с. Тича

с. Тича – пощенски код 8980
общ. Котел
ул. „Георги Димитров” № 20
Е-mail: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Бозинкова – тел. 0899 74 38 06
Секретар: Йовка Маджарова – тел. 0898 63 97 67

Действащи състави са:
1. Детска фолклорна група „Мълкана”
2. Турска фолклорна група „Чатак”
3. Ромски състав „Върбалака”

Читалище “Просвета 1870” е сновано през 1870 година.
Към читалището има библиотека с 8 631 тома.

Народно читалище „Анастас Кипиловски 1909” – с. Кипилово

с. Кипилово – пощенски код 8998
общ. Котел
ул. „Васил Левски” № 55
Е-mail: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Иванов – тел. 0885208830
Секретар: Кина Койнова – тел. 0878280804

Читалището е основано през 1909 година. Към него има библиотека и три художествени колектива:
1. Състав за стари градски песни – „Планински звуци”
2. Група „Лазарче”
3. Група „Коледарче”

Към читалището има библиотека с 16 120 тома.

Народно читалище „Светлина 1952” – с. Малко село
с. Малко село – пощенски код 8981
общ. Котел

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Башев – тел. 0889 52 35 00
Секретар: Гюлтен Дурасова – тел. 0876 86 91 40

Email: [email protected]

Към читалището има библиотека с 1970 тома.

Народно читалище „Извор 1882”- с. Медвен

с. Медвен – пощенски код 8987
общ. Котел

e-mail: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Смилена Смилкова – тел. 0888747626
Секретар: Руска Гунчева – тел. 0886115389

Народно читалище „Просвета 1919” – с. Мокрен

с. Мокрен – пощенски код 8994
общ. Котел
ул. „Георги Аврамов” № 20

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Тодорова
Секретар: Калина Койчева – тел. 0878 85 32 64
E-mail – [email protected]

Читалище “Просвета 1919” е сновано през 1919 година. Към читалището има библиотека с 7 200 тома. От 2014 год. всяка година ще се провежда местния селски събор, съвместно с Кметство с. Мокрен. От 2015 год. се провежда „ Събор за народно творчество и песните на Иван Кремов”, съвместно с Кметство с. Мокрен.

Действащи състави:
1. Певческа група
2. Детска танцова група от 2016 г.

Народно читалище „Пробуда 1928” – с. Пъдарево

с. Пъдарево – пощенски код 8992
общ. Котел

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цонка Иванова – тел. 0887482720
Секретар: Веска Карадимова – тел. 0878235503,  e-mail:[email protected]

Действащи състави:
Кукерски състав

Към читалището има библиотека с 920 тома.

Народно читалище „Васил Левски 1973” – с. Филаретово

с. Филаретово – пощенски код 8982
общ. Котел

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Индже- тел. 0885843763
Секретар: Хатче Раимова – тел. 0884 75 51 75, e-mail: [email protected]

Действащи състави:
Вокална група „Детски мечти”

Към читалището има библиотека с 6045 тома.

Народно читалище „ Възраждане 1954”- с. Ябланово

с. Ябланово – пощенски код 8989
общ. Котел
ул. „Освобождение”

e-mail:[email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ведат Гюдюл – тел. 0886135527
Секретар: Фатме Чубанова – тел.0885057123

Действащи състави:
1. ДТГ – „Палечка”
2. Самодеен колектив

Към читалището има библиотека с 8 000 тома.

Народно читалище „Изгрев 1928” – с. Нейково

с. Нейково – пощенски код 8993
общ. Котел
ул. „Васил Левски” № 2
Е-mail: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Кировска- тел. 0878907204
Секретар: Диана Недковска – тел. 0877 93 67 17

Читалище “Изгрев1928” е сновано през 1928 година. Към читалището има библиотека с 10 524 тома. Създадена е певческа фолклорна група „Синчец”.

Народно читалище „Пробуда1953” – с. Стрелци
с. Стрелци – пощенски код 8995
общ. Котел

имейл: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ширин Ахмедова- тел. 0884854880
Секретар: Красимира Мехмедова – тел. 0884573858

Действащи състави:
1. Певчески фолклорен състав
2. Детски театрален състав
3. Детски танцов състав

Читалище “Пробуда 1953” е сновано през 1953 година. Към читалището има библиотека с 10 500 тома.

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1953” с. Боринци

с. Боринци – пощенски код 8999
общ. Котел

имейл: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Стоянова – тел. 0888 13 07 98
Секретар :

Към читалището има библиотека с 3020 тома.

Народно читалище „Васил Левски 2003” с. Орлово

с. Орлово – пощенски код 8989
общ. Котел

имейл: [email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сабрие Карамехмедова – тел. 0894442380
Секретар: Фатме Азизова- тел. 0897440776

Към читалището има библиотека с 1526 тома.