Обучение по ФГБ 2016-2017

Общинска библиотека „Петър Матев“ гр. Котел е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в изпълнението на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”. Проектът е финансиран по Програма Еразъм + и с продължителност 12 месеца. Освен нашата библиотека, в проекта участват още 6 общински библиотеки от страната, обединени в консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък и Самоков.

Основните цели на проекта са:
– да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики;
– да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб;

Успешната реализация на този проект допринесе за трайни и устойчиви резултати за модернизирането на общинските библиотеки, които поради своя малък брой, често остават извън полезрението на библиотечния сектор. Повишаването на квалификацията на техните служители ще ги превърне в лидери за промяна на регионално и национално ниво.

Проектът предвижда участие на библиотечни директори и служители в две обучителни програми в Испания и Финландия  – по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, разработване на обучителна програма на български език и провеждане на обучения за служителите на общинските библиотеки, които не са включени в консорциума.

Период на обучение:

За участие в обучението за библиотечни служители в Испания 06.11.–12.11.2016г. и  период за обучение за библиотечни служители във Финландия 02.04. – 09.04.2017 г.

Всички командировъчни разходи и разходи за обучението бяха поети от бюджета на проекта, финансиран по Програма Еразъм+.

Повече информация за проекта може да намерите тук: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/29874