Избори за общински съветници и кметове 27.10.2019г.

13.08.2019г.

10.09.2019г.

13.09.2019г.

17.09.2019г.

02.10.2019г.

11.10.2019г.

16.10.2019г.

30.10.2019г.