Парламентарни избори 2021г. 4-ти април

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910001 ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

910002 ГЛАСУВАНЕ В ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ (ПО чл.37, ал. 1 и 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)- ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

910003 ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ( ПО  чл. 27, ал. 3 и 4 ВЪВ ВРЪЗКА С чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПОЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК В ИЗБОРИТЕ- 4 АПРИЛ 2021Г. (ПО чл.43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪКА НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ПРЕДИ ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА СИК(чл 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021Г.