Избори за Народно събрание 2017

Уважаеми избиратели,
В изпълнение на разпоредбите на чл. 34, ал. 1 – 3, чл. 36, ал. 1 и 4, чл. 37, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Община Котел е осигурила възможност за подаване на заявления във всички кметства и кметски наместничества на територията на общината.

Работното време на Общинска администрация – Котел в дните 11-ти и 18-ми март 2017 година ще бъде както следва:
Преди обяд: от 08.00 до 12.00 часа;
След обяд: от 13.00 до 17.00 часа.

Съобщението е публикувано на 10.03.2017г. в 16:31ч.

Уважаеми избиратели,
Уеб сайтът на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез него можете:

  • Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;
  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис;
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Заповед РД 13-104-А/20.03.2017г.

Публикувано на 24.03.2017 г. в 16:24ч.

Списък на заличени лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Публикувано на 15.03.2017г. в 10:39ч.

Заповед РД 13-90/14.03.2017г. относно определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Публикувано на 14.03.2017г. в 13:12ч.

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали от партиите и коалициите от партии на територията на гр. Котел


Заповед РД 13-58/15.02.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ/09.02.2017г.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


Заповед № РД-13-50/06.02.2017 година за определяне места на територията на Община Котел за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 година


Заповед № РД-13-44/01.02.2017 година за образуване избирателни секции на територията на община Котел за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 година


Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)