ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Съобщения
  • Провеждане на обучение на СИК за община Котел -Община Котел уведомява членовете на СИК на територията на общината, че обучението им във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 ще се проведе на 29.03.2023 г. /сряда / от 11:00 часа в Сграда на читалището в гр. Котел.

Информационно-разяснителна кампания

Електронни услуги във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 02.04.2023г.