Agriculture


СЪОБЩЕНИЯ


картинка за архивРазпределение на пасища, мери и ливади 2024-2025г. – Цялата документация – Изтегли от тук!


Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ –  2023-2024г.

 1. с. Боринци
 1. с. Кипилово
 1. с. Жеравна
 1. с. Градец
 1. с. Катунище
 1. Kotel
 1. с. Стрелци

Публикувано на: 10.11.2023г. 11:36ч.

Заповед на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие” гр. Сливен по чл. 37в от ЗЦПЗЗ за споразумения за 2023/2024г

 1. с. Малко село
 1. с. Топузево
 1. с. Боринци
 1. с. Кипилово
 1. с. Седларево
 1. с. Стрелци
 1. с. Катунище
 1. с. Градец
 1. Kotel
 1. с. Мокрен/ниви/
 1. с. Нейково/ниви/
 1. с. Мокрен/лозя/
 1. с. Жеравна/лозя/
 1. с. Дъбова
 1. с. Остра Могила
 1. с. Пъдарево

Заповед по сключване на споразумения 2023/2024г

Публикувано на: 15.08.2023г. 11:11ч.

Протоколи от разпределение пасища, мери и ливади 2023/2024г.:

Публикувано на: 02.05.2023г. 18:25ч
Актуализирано на: 03.05.2023г. 12:41ч.

картинка за архивРазпределение на пасища, мери и ливади 2023-2024г. – Изтегли от тук!

Публикувано на: 06.03.2023г. 16:40ч.

Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ –  2022-2023г.


Заповед за откриване на процедура за сключване на споразумения на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 г. 

Публикувано на: 04.11.2022г.

Заповед за утвърждаване на споразумение по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г.


Заповеди за спечелил търг “ниви” 2022г.:

Публикувано на: 13.09.2022г.

Протокол от допълнително разпределение 2022-2023г.

Публикувано на: 09.05.2022г.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2022/2023

Публикувано на: 28.04.2022г.

Протокол от ново разпределение пасища, мери и ливади 2020-2021г.

Публикувано на: 28.04.2022г.

Разпределение пасища, мери ливади 2021/2022г.

Публикувано на: 28.02.2022.г

Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ –  2021-2022г.

Публикувано на: 09.11.2021г. 14:52ч.
Актуализирано на: 14.02.2022г. 12:50ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен за утвърждаване на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година.

Публикувано на: 14.10.2021г. 14:05ч.
Актуализирано на: 14.02.2022г. 12:52ч.

Протокол от допълнително разпределение на ПМЛ – 2021-2022г.

Публикувано на: 10.05.2021г. 13:40ч.

Заповед за откриване на процедура за сключване на споразумения на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г. 

Публикувано на: 05.11.2020г. 14:10ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади 2021-2022г.

Публикувано на: 26.02.2021г. 13:00ч.

Протокол за разпределение на ,,пасища, мери, ливади” 2021-2022г.

Публикувано на: 29.04.2021г. 15:35ч.

Заповеди за утвърждаване на сключени споразумения по чл.37ж от ЗСПЗЗ 2020-2021г.

Публикувано на: 05.01.2021г., в 14:05ч.
Обновено на: 18.02.2021г., в 16:45ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен за утвърждаване на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година.

Публикувано на: 16.10.2020г., в 10:33ч.
Обновено на: 12.02.2021г., в 14:20ч.

Протоколи от разпределение на пасища, мери и ливади – 2020-2021г.

Протокол разпределение

Публикувано на 24.04.2020г., в 09:59ч.

Протокол допълнително разпределение

Публикувано на 24.04.2020г., в 09:59ч.

Протокол от ново разпределение пасища, мери и ливади 2017-2018г.

Публикувано на 04.03.2020г., в 16:05ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2020/2021

Публикувано на 28.02.2020г., в 16:10ч.

Заповеди придружени със сключени споразумения по чл. 37 “в”,ал. 1 от ЗСПЗЗ и по чл. 37 “ж”, ал. 11 от ЗСПЗЗ за стоп. 2019-2020г.

Публикувано на 28.10.2019г., в 11:25ч.
Последно актуализиране на 31.01.2020г., в 15:00ч.

Протоколи от проведена процедура за разпределение на ПМЛ от ДПФ

Публикувано на 07.08.2019г., в 09:20 ч.

Заповед на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен № РД-07-009/31.07.2019г. за откриване на процедура по сключване на споразумения по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 07.08.2019г., в 09:20 ч.

Протокол

Публикувано на 23.05.2019г., в 16:09 ч.

Протокол от допълнително разпределение

Публикувано на 23.05.2019г., в 16:10 ч.

Протокол на комисия за прекратяване на договор

Публикувано на 15.05.2019г., в 13:25 ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2019/2020

Публикувано на 28.02.2019г., в 13:23 ч.

Order for affirmation of an agreement under Art. 37b of the LOUAL Land of Padarevo

Публикувано на 20.02.2019г., в 10:21 ч.

Ordinance for approval of the official distribution of massifs for use in the village of Streltsi and appendix 1 of the distributed massifs

» Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци
» Приложение № 1 на разпределените масиви

Публикувано на 08.02.2019г. в 14:05ч.

СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37Ж, АЛ.6

Публикувано на 06.02.2019г. в 10:33ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за землища в с. Нейково, с. Градец, с. Тича, с. Седларево, с. Орлово, с. Мокрен, с. Медвен, гр. Котел, с. Кипилово, с. Катунице, с. Жеравна, с. Ябланово и с. Братан, община Котел

Публикувано на 13.12.2018г. в 14:07ч.

Протокол от допълнително разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 18.05.2018г. в 09:35ч.

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 18.05.2018г. в 09:33ч.

Разпределение на пасища, мери и ливади – 2018/2019

Публикувано на 28.02.2018г. в 13:29ч.

Заповед  РД-10-170/ 29.09.2017г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 21.02.2018г. в 10:31ч.

Заповед  РД-09-016/ 06.02.2018г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 14.02.2018г. в 11:19ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със сключени споразумения за ползване на земеделски земи (пасища, мери и ливади) по реда на чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ за календарната 2018г. (гр. Котел, с. Тича, с. Боринци, с. Жеравна и с. Градец)

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:50ч.

Заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен, придружени със споразумения за землищата на с. Нейково и с. Седларево

Публикувано на 17.01.2018г. в 13:44ч.

Заповед  РД-10-181/ 02.11.2017г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 15.11.2017г. в 08:39ч.

Заповед  РД-10-070/ 04.08.2017г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Сливен

Публикувано на 22.08.2017г. в 16:08ч.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018г.

Публикувано на 03.07.2017г. в 11:32ч.

Разпределение на пасища – 2017/2018


Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ