ЕСТИ- Единна система за туристическа информация

Видео инструкции:

  • Създаване на достъп до ЕСТИ:

  • Подаване на данни към ЕСТИ:

  • Управление на потребители и места за настаняване на ЛИДО:

  • Преглед на данни за места за настаняване и обобщени данни за нощувки:

  • Вход в системата:

  • Справки в ЕСТИ за потребители от общини:

  • Инсталиране на удостоверителни вериги на B-TRUST:

Линк към сайта на ЕСТИ ТУК

Линк към сайта на Министерството на туризма ТУК