Уведомление, Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност…

Документация: