Уведомление,Мотиви и Проект изменение и допълнение на Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията Община Котел

Уведомление,Мотиви и Проект изменение и допълнение на Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията Община Котел

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*