Списък с допуснати/ недопуснати до събеседване кандидати по обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”

» Списък с допуснати/ недопуснати до събеседване кандидати по обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване”