Draft and Motivation of the Ordinance amending and supplementing the Regulation on the Designation and Administration of Local Fees and Services Prices

» Проект и мотиви на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (20.05.2019)
» Частична предварителна оценка на въздействието за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел (20.05.2019)