Община Котел организира заключителна среща по проект за създаване на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване”

На 02.07.2019 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Котел ще се проведе заключителна среща по проект финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура „Развитие на социалното предприемачество”.
На заключителната среща ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати.