Ordinance for approval of the official distribution of massifs for use in the village of Streltsi and appendix 1 of the distributed massifs

» Заповед за утвърждаване на служебно разпределение на масиви за ползване землище с. Стрелци
» Приложение № 1 на разпределените масиви