Съобщение чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение