Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение зa…

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градско обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на община Котел

Документация:
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение зa...