Провеждане на стартова среща с подбрани членове на Икономузея

На 20.04.2023 г. в конферентната зала на Парк хотел „Изворите“ от 09:00 часа, ще се проведе стартова среща с подбрани членове на Икономузея в изпълнение на дейност 5 от проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151 879,64 евро, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.